سند زمین و مراحل گرفتن آن

طریقه گرفتن سند برای زمین و مراحل درخواست سند

برای دریافت سند زمین، که به عنوان اثبات مالکیت آن استفاده می‌شود، شما باید مراحل زیر را طی کنید: تهیه اسناد مورد نیاز: برای دریافت سند زمین، اغلب نیاز به اسنادی مانند قرارداد خرید و فروش، سند تملیک یا وکالتنامه و سایر اسناد مرتبط دارید. این اسناد باید به صورت معتبر و با رعایت قوانین […]

صفحه اصلی
عضویت املاک
ثبت آگـهی
آگهی نقشه
اپ موبایل