قانون سرقفلی و نمونه قرارداد سرقفلی

سرقفلی چیست؟ / قوانین و نمونه قرارداد

تعریف سرقفلی در ماده ۶ قانون روابط بین مستأجر و موجر بیان شده و ۷۶ بار در آن از کلمه سرقفلی استفاده شده است و معنی و مفهوم آن به این شرح است؛ هرگاه مالک، ملک تجاری خود را اجاره دهد، می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر خود دریافت نماید. تعریف سرقفلی سرقفلی […]

صفحه اصلی
عضویت املاک
ثبت آگـهی
آگهی نقشه
اپ موبایل