تصویر با متن نوشته قوانین مالکیت زمین در ایران و تهران

قانون مالکیت زمین در ایران

قانون مالکیت زمین در ایران قانون مالکیت زمین در ایران یکی از قوانین مهم و کلیدی است که تحت آن مالکیت از دسترسی و بهره‌وری زمینهای ایرانی توسط مردم و دولت مشخص می‌شود. این قانون به مدت 15 سال در سال 1384 برای جلب افزایش بهره‌وری زمین ها قابل بهره‌برداری از طرف دولت و مردم […]

صفحه اصلی
عضویت املاک
ثبت آگـهی
آگهی نقشه
اپ موبایل