پلن برنزی

150,000تومان 15 روز
در این پلن ، شما قابلیت ثبت 7 آگهی بمدت 15 روز را خواهید داشت و همچنین یک صفحه شخصی جهت مدیریت آگهی ها برایتان ساخته خواهد شد. (با توجه به اینکه در ثبت آزاد آگهی‌ها ، جهت ثبت 7 آگهی می‌بایست هزینه‌ای حدود 350,000 تومان معادل سیصد و پنجاه هزار تومان پرداخت کنید)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت ملک تعداد آگهی: 7 آگهی

پلن نقره ای

300,000تومان 30 روز
در این پلن ، شما قابلیت ثبت 15 آگهی بمدت 30 روز را خواهید داشت و همچنین یک صفحه شخصی جهت مدیریت آگهی ها برایتان ساخته خواهد شد ( در ثبت آگهی آزاد هزینه 15 آگهی حدوداً 700,000 تومان معادل هفتصد هزار تومان می شود)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت ملک تعداد آگهی: 15 آگهی

پلن طلایی

500,000تومان 45 روز
در پلن طلایی، شما در ثبت آگهی هیچ محدودیتی نخواهید داشت و بمدت ۴۵ روز برایتان فعال خواهد بود. همچنین یک صفحه شخصی جهت مدیریت آگهی‌ها برایتان فعال خواهد شد.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت ملک تعداد آگهی: نامحدود
حساب کاربری
پلن اقتصادی
ثبت آگـهی
آگهی نقشه
اپ موبایل