• دولت آباد

  دولت آباد ( به انگلیسی: Dowlatabad ) شهری است در بخش مرکزی شهرستان زاوه استان خراسان رضوی ، ایران و همچنین به عنوان مرکز شهرستان است.

  خرید و فروش املاک در دولت آباد

  در سال 1391 تعداد افراد ساکن در دولت آباد حدود 97000 نفر در 2750 خانوار بود که تا آن زمان این منطقه در ایجاد شهرستان زاوه از شهرستان جدا شده بود. و در آخرین شمارش در سال 1393 جمعیت 9500 نفر در 3000 خانوار را محاسبه شده.

  زمین ، خانه ، آپارتمان ، باغ و املاک تجاری و اداری در دولت آباد مشهد.

  خرید و فروش املاک در دولت آباد خراسان رضوی
  خرید و فروش املاک مثل خانه ، آپارتمان و زمین در دولت آباد خراسان رضوی
  فاصله خراسان رضوی تا دولت آباد 731 کیلومتر است. این مسافت سفر هوایی برابر با 450 کیلومتر است. همچنین فاصله دولت آباد تا فریمان 15.6 کیلومتر می باشد.
  جالب است بدانید که ایران حدود 140 منطقه با نام دولت آباد دارد که 11 منطقه با این نام در خراسان رضوی قرار دارد و بیشترین دولت آباد در استان فارس با 25 مورد قرار دارد.
  دولت آباد های استان خراسان رضوی :
  دولت آباد تربت جام از توابع شهرستان تربت جام می باشد.
  دولت آباد چناران روستایی از توابع شهرستان چناران است.
  دولت آباد درگز از توابع شهرستان درگز می باشد.
  دولت آباد فریمان روستایی از توابع شهرستان فریمان می باشد.
  دولت آباد نیشابور روستایی در شهرستان نیشابور می باشد.
  دولت آباد زبرخان روستایی از توابع شهرستان نیشابور می باشد.
  دولت آباد، فیروزه ، روستایی از توابع شهرستان فیروزه می باشد.
  دولت آباد، خراسان رضوی ، شهری در شهرستان زاوه است.
  دولت آباد رشتخوار روستایی از توابع شهرستان رشتخوار می باشد.
  دولت آباد سبزوار روستایی از توابع شهرستان سبزوار می باشد.
  دولت آباد سرخس از توابع شهرستان سرخس می باشد.
  حساب کاربری
  پلن اقتصادی
  ثبت آگـهی
  آگهی نقشه
  اپ موبایل