امام‌زاده عبدالله

آگهی های زمین آپارتمان و ویلا ، درج شده از شهر امام‌زاده عبدالله در شهرستان آمل و استان مازندران. خرید و فروش و اجاره و رهن املاک در سایت ملک 20 و منطقه امام زاده عبدالله.

تصویر زمین و خانه و ویلا در امام زاده عبدالله
تصویر زمین و خانه و ویلا در امام زاده عبداللهتصویر زمین و خانه و ویلا در امام زاده عبدالله

زمین ، خانه و ویلا در امام زاده عبدالله

امامزاده عبدالله یکی از شهرهای ایران است و حدود 7000 نفر سکنه دارد. امامزاده عبدالله در نزدیکی محله اسکو محله و روستای اسپند قرار دارد .

نوع : شهر با 7000 نفر ساکن
توضیحات: شهری در استان مازندران، شهرستان آمل

جمعیت امام زاده عبدالله در سااهای مختلف
تقسیمات اداری13921397
   دهستان بالاخیابان لیتکوه     11,562    7,542
    ناحیه روستایی چلاو  5,123  4,952
    امامزاده عبدالله (شهر)  6,125  5,768
         جمع 22,810 17,851

شیرکج روستایی از توابع دهستان پایین خیابان لیتکوه از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل در استان مازندران ایران است . شیرکج در ۶ کیلومتری شمال امامزاده عبدالله قرار دارد.

قیمت زمین ، خانه و ویلا در امام زاده عبدالله آمل
قیمت زمین ، خانه و ویلا در امام زاده عبدالله آمل

همصفا روستایی از توابع دهستان میانرود بخش چمستان شهرستان نور استان مازندران ایران است . همصفا در ۷ کیلومتری غرب امامزاده عبدالله قرار دارد.

تجن جار علیا روستایی از توابع دهستان پایین خیابان لیتکوه از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل در استان مازندران ایران است . تجنجر علیا در 7 کیلومتری شمال امامزاده عبدالله قرار دارد.

قیمت خانه ، ویلا و زمین در امام زاده عبدالله

بخش امامزاده عبدالله ( فارسی : بخش امامزاده عبدالله ) در شهر آمل ، مازندران ، ایران است . مرکز آن شهر امامزاده عبدالله است . قبل از تشکیل این بخش، بخش های تشکیل دهنده آن در بخش مرکزی بود .

قیمت زمین ، خانه و ویلا و اجاره روزانه ویلا در امام زاده عبدالله آمل

در سال 1392 ، 16,068 نفر در 4,804 خانوار را شمارش کرد. در آخرین سرشماری در سال 1396 ، این منطقه دارای 17,791 تن در 5,637 خانوار بود

فروش زمین و خانه و ویلا در امام زاده عبدالله
فروش زمین و خانه و ویلا در امام زاده عبدالله
حساب کاربری
پلن اقتصادی
ثبت آگـهی
آگهی نقشه
اپ موبایل