زمین مسکونی زیرقیمت در شلمان

توضیحات ملک

باسلام، زمین مسکونی، ۲۰۰متر، کوچه شخصی، دارای اب برق گاز ،زیر قیمت .ویوو فوق العاده

حساب کاربری
پلن اقتصادی
ثبت آگـهی
آگهی نقشه
اپ موبایل