تنکابن به دلیل وجود دریای خزر در شمال و دشت حاصلخیز در وسط و جنگل های بارانی در کوه های مرتفع در قسمت جنوبی دریا و همچنین به دلیل داشتن آب و هوای خوب و طبیعت زیبا از قدیم به عنوان مقصد گردشگران مورد توجه بوده است. از طرفی تنکابن با داشتن خط ساحلی آسان و امکانات اقامتی و تفریحی و مجاورت با خروجی گردشگری (تهران) امروزه پذیرای گردشگران زیادی است. ( گفتن این نکته هم ضروری است که تمامی شهرهای تحت پوشش تنکابن مانند نشتارود ( آپارتمان نشتارود ) نیز در آمار این آنالیز ، محاسبه شده است)

بررسی جوانب گردشگری در تنکابن
بررسی جوانب گردشگری در تنکابن

شهرستان تنکابن از خط ساحلی زیبا و آب و هوای بینظیر و سایر جاذبه های طبیعی برخوردار است که باعث شده که یکی از مقاصد پر رونق گردشگری در ایران محسوب شود.

سعید ابراهیمی

حجم بالای گردشگران در خط ساحلی علاوه بر اثرات مثبت، پیامدهای منفی نیز دارد. بنابراین هدف این مقاله بررسی ابعاد امنیت اجتماعی ناشی از توسعه گردشگری در تنکابن است. در ادامه سعی می کنیم به دو سوال پاسخ دهیم، الف) میزان رضایت جامعه میزبان از توسعه گردشگری در شهر ساحلی تنکابن چقدر است؟ ب) توسعه گردشگری چه تأثیراتی بر امنیت اجتماعی ساکنان محلی شهر ساحلی تنکابن داشته است؟

پیشنهاد میکنم جهت بازدید از آپارتمان در تنکابن ، کلیک کنید.

امنیت و گردشگری

امنیت و گردشگری دو موضوع بسیار مهمی هستند که سیاست گذاران و برنامه ریزان به آن پرداخته اند. توسعه گردشگری با توجه به پیامدهای آن در جامعه مورد توجه بسیاری از نهادها و صاحب نظران قرار گرفته و بحث در این باره ضروری به نظر می رسد. گردشگری بخصوص در تنکابن و رامسر، علاوه بر پیامدهای مثبت اجتماعی و فرهنگی، پیامدهای منفی نیز دارد که از نظر جامعه شناختی اهمیت اساسی دارد که در ادامه به آن می پردازیم:

شهر توریستی تنکابن یا شهسوار
شهر توریستی تنکابن یا شهسوار
  • مشکل رفتاری : بروز رفتارهای ضد اجتماعی به دلیل سیل گردشگران در منطقه است.
  • از بین رفتن ارزش های فرهنگی : آشنایی روستاییان تنکابن ( که البته تعداد روستاهای توریستی در شهسوار نیز بسیار بالاست ) با ایده‌های جدید گردشگران است که ارزش‌های فرهنگی خودشان را در تضاد قرار می‌دهند و باعث ایجاد هویت های متضاد می‌شوند.
  • رواج مواد مخدر: علت حضور اکثر گردشگران در تنکابن بدلیل عدم وجود آثار و ابنای تاریخی، برای تفریح و خوشگذرانی است. و باید پذیرفت که تعداد قابل توجهی از گردشگران، تفریحات سالم را انتخاب نمی‌کنند و مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز استفاده می نمایند. این امر یعنی تهیه و مصرف مواد مخدر گردشگران در تنکابن، باعث بروز و رواج این نوع از اختلالات اجتماعی نیز شود. ‌

امنیت اجتماعی را نمی‌توان در این زمینه نادیده گرفت زیرا بین نظم اجتماعی، امنیت و گردشگری نوعی همبستگی وجود دارد. در حالی که در یک منطقه امنیت اجتماعی وجود ندارد، گردشگری و توسعه آن نمی تواند نقش موثری برای جامعه آن داشته باشد. اگر توسعه گردشگری زیرساخت های امنیتی جامعه را تضعیف کند، این امر بی معنی خواهد بود.

برقراری تعادل

از این رو تمامی نظام های اجتماعی دنیا سعی کرده اند بین توسعه گردشگری و امنیت اجتماعی تعادل برقرار کنند. به هر حال، توسعه گردشگری در تنکابن پیامدهای منفی برای جامعه دارد که از آن به اثرات آن بر امنیت اجتماعی مقاصد می پردازیم. شهرستان تنکابن از خط ساحلی زیبا و آب و هوای خوب و سایر جاذبه های طبیعی برخوردار است. یکی از مقاصد گردشگری ایران محسوب می شود. این شهر به دلیل وجود دریای خزر در شمال و دشت حاصلخیز در وسط و جنگل های بارانی در کوه های مرتفع در قسمت جنوبی دریا و همچنین به دلیل داشتن آب و هوای خوب و طبیعت زیبا از قدیم به عنوان مقصد گردشگران مورد توجه بوده است.

این را هم بخوانید : فرهنگ مردم تنکابن

تنکابن و خط ساحلی

شهرهای ساحلی مناطقی با آب و هوای خوب هستند که آنها را به مقصدی برای بسیاری از گردشگران تبدیل می کند. توسعه گردشگری در مقاصد دارای پیامدهای مختلفی از جمله پیامدهای تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی در جامعه محلی است. بنابراین در این پژوهش به بررسی اثرات گردشگری بر امنیت اجتماعی جامعه میزبان پرداختیم. نتایج ما نشان می دهد که گردشگری بیشترین تأثیر را بر فساد در شهرستان تنکابن داشته است. به گونه ای که می توان گفت افزایش توسعه گردشگری در شهرستان تنکابن منجر به افزایش فساد (فروش و مصرف مواد مخدر، سرقت، آزار خیابانی، بی بندوباری و انحراف اخلاقی) شده است. با توسعه گردشگری دومین آسیب به بازرسی های نیروی انتظامی و راهنمایی رانندگی و کنترل وارد شد.

جهت فروش زمین در نعمت آباد تنکابن ‌ کلیک کنید.

خط ساحلی تنکابن و جاذبه گردشگری
خط ساحلی تنکابن و جاذبه گردشگری

از طرفی تنکابن با داشتن خط ساحلی آسان و امکانات اقامتی و تفریحی و مجاورت با خروجی گردشگری (تهران) امروزه پذیرای گردشگران زیادی است. حجم بالای گردشگران در خط ساحلی علاوه بر اثرات مثبت، پیامدهای منفی نیز دارد. بنابراین هدف این مقاله بررسی ابعاد امنیت اجتماعی جامعه میزبان ناشی از توسعه گردشگری است. سعی می کنیم به دو سوال پاسخ دهیم، الف) میزان رضایت جامعه میزبان از توسعه گردشگری در شهر ساحلی تنکابن چقدر است؟ ب) توسعه گردشگری چه تأثیراتی بر امنیت اجتماعی ساکنان محلی شهر ساحلی تنکابن داشته است؟

جهت خرید زمین در میانکوه محله تنکابن کلیک کنید.

روش شناسی گردشگری

این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و با پیمایش میدانی انجام شده است. ما ابتدا داده های خود را با مطالعات کتابخانه ای جمع آوری کردیم و سپس مفهوم امنیت و توسعه گردشگری را به عنوان متغیرهای اصلی مطالعه خود تعریف کردیم. همچنین سایر داده‌های مورد نیاز را با روش میدانی (ابزار پرسشنامه) جمع‌آوری کردیم و سطح توسعه گردشگری را به عنوان متغیر مستقل خود با استفاده از متغیرهایی مانند تعداد گردشگران ورودی، وابستگی اقتصادی به گردشگری، وابستگی شغلی به گردشگری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای استقرار مشخص کردیم. زیرساخت ها و امکانات رفاهی گردشگری جامعه آماری ما شامل 68163 نفر از شهروندان تنکابنی است. با حجم بالای جامعه آماری، از روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده کردیم. بنابراین ما آن را تا 360 نفر محاسبه کردیم.

این را هم بخوانید : سایت فروش زمین در مازندران

امنیت اجتماعی را نمی‌توان در این زمینه نادیده گرفت زیرا بین نظم اجتماعی، امنیت و گردشگری نوعی همبستگی وجود دارد. در حالی که در یک منطقه امنیت اجتماعی وجود ندارد، گردشگری و توسعه آن نمی تواند نقش موثری برای جامعه آن داشته باشد. اگر توسعه گردشگری زیرساخت های امنیتی جامعه را تضعیف کند، این امر بی معنی خواهد بود. از این رو تمامی نظام های اجتماعی دنیا سعی کرده اند بین توسعه گردشگری و امنیت اجتماعی تعادل برقرار کنند. به هر حال، توسعه گردشگری پیامدهای منفی برای تنکابن یا شهسوار نیز بهمراه دارد که از آن به اثرات آن بر امنیت اجتماعی مقاصد می پردازیم.

ماموران پلیس خود را موظف به حفظ امنیت و نظم شهر بیش از هر زمان دیگری می کنند. شاخص بی اعتمادی سومین حوزه نفوذ است، و با توسعه گردشگری در تنکابن می توان گفت که افراد جامعه با یکدیگر غریبه می شوند و اعتماد بین آنها کاهش می یابد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که توسعه گردشگری در منطقه تاثیر منفی بر امنیت جامعه داشته و منجر به کاهش امنیت اجتماعی منطقه شده است. ما متوجه شدیم که پیشرفت در این فرآیند می تواند شدت این رابطه معکوس را افزایش دهد و با توسعه گردشگری در تنکابن مقابله کند. در این راستا مستلزم آن است که برنامه ریزان و تصمیم گیران با اتخاذ راهبردهای مدیریتی مناسب، برنامه هایی را در راستای کاهش ناامنی در این شهر تنکابن ( شهسوار ) در دستور کار قرار دهند.

فروش آپارتمان در بلوار شیرودی تنکابن

آمار گردشگری تنکابن

یافته‌های ما نشان می‌دهد که از دیدگاه جامعه محلی، رشد گردشگری بالا است زیرا نتایج نشان می‌دهد که میانگین محاسبه‌شده بزرگ‌تر از میانگین نظری است. مشاهدات میدانی نویسندگان، ترافیک بالای معقول، رشد معقول جمعیت در تعطیلات، خودروهای با شماره پلاک غیر محلی و توسعه خانه‌های دوم، همگی این ادعا را تأیید می‌کنند که این منطقه مقصدی ویژه برای گردشگری خانگی است.

آمار و ارقام گرشگری در تنکابن
آمار و ارقام گرشگری در تنکابن

یافته های ما در این زمینه نشان می دهد که میزان حمایت جمعیت نمونه از آینده توسعه گردشگری از وضعیت مناسبی برخوردار است. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین گردشگری و امنیت اجتماعی رابطه معکوس معناداری وجود دارد به طوری که هر چه توسعه گردشگری بیشتر باشد، مسائل امنیت اجتماعی کمتر نمایان می شود. آیا می خواهید از قیمت زمین در سلیمان اباد تنکابن مطلع شوید.

نتیجه

امنیت و گردشگری در تنکابن دو موضوع بسیار مهمی هستند که سیاست گذاران و برنامه ریزان به آن پرداخته اند. توسعه گردشگری با توجه به پیامدهای آن در جامعه مورد توجه بسیاری از نهادها و صاحب نظران قرار گرفته و بحث در این باره ضروری به نظر می رسد. گردشگری علاوه بر پیامدهای مثبت اجتماعی و فرهنگی، پیامدهای منفی نیز دارد که از نظر جامعه شناختی اهمیت اساسی دارد. یکی از این پیامدها بروز رفتارهای ضد اجتماعی به دلیل سیل گردشگران در منطقه است. یکی دیگر از پیامدها، برای نام بردن، آشنایی روستاییان با ایده‌های جدید گردشگران است که ارزش‌های فرهنگی خودشان را در تضاد قرار می‌دهند و باعث ایجاد هویت‌های متضاد می‌شوند.

همچنین می توانید جهت طراحی سایت در تنکابن و یا آموزش و سئو ( بالا بردن رتبه سایت در گوگل ) وارد لینک هایلایت شده شوید.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حساب کاربری
پلن اقتصادی
ثبت آگـهی
آگهی نقشه
اپ موبایل